•    Colt Python “Vampire Gun” – Vampire Bat   

    Colt Python "Vampire Gun" - Vampire Bat